Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Сектори

Сектори

Недвижими имоти

Опитът натрупан в сектора на недвижимите имоти през последните 15 години ни дава увереност да считаме, че сме крачка напред пред своите конкуренти. Нашият екип може да Ви съдейства в целия процес на придобиване на имот, като извърши следните услуги за Вас: проверка на историята на собствеността върху имота; проверка за тежести, съдействие при изготвянето на експертна оценка от оценител, изготвяне на предварителни и окончателни договори, които да гарантират максимална защита на Вашите права;

Прочети още

Строителство

Опитът на нашите адвокати се простира върху всички аспекти на строителния сектор. Нашите бизнес клиенти разчитат на нашата консултация още от етапа на инвестиционен проект и изготвяне на ПУП. Нашите правни анализи (дю дилиджънс) помагат за правилното структуриране на сделката и обхващат данъчните и финансовите и аспекти, за да може да се постигне оптимизация на разходите на клиента.

Прочети още

Аутсорсинг

Аутсорсингът става все по-привлекателен сектор в България като средство за възлагане на част от дейностите на компанията на външен изпълнителен или консултант. Нашите адвокати са в състояние да предложат балансиран и правно издържан договор за аутсорсинг, чрез който да се регулират взаимоотношенията между изпълнителя и възложителя и който да покрива всички аспекти на взаимоотношенията:

Прочети още

Логистика и Транспорт

Услугите в областта на логистиката и транспорта имат една специфична особеност и тя необходимостта от еднакво добро познаване на местните, европейските и международните норми. Ние консултираме клиенти, които развиват дейността си на вътрешния пазар, но и такива които са част от международната транспортна и логистична индустрия. При транспорта на лица и стоки нашите адвокати са подготвени да предоставят широк спектър от услуги в този сектор:

Прочети още

Земеделие

Правните консултации в земеделието са един от фокусите на нашата дейност. Нашите адвокати притежават значителен опит при окрупняването на земеделски земи, анализ на собствеността върху имотите, издирване на собственици, водене на преговори със собственици, представителство пред държавните и общински институции, сключване на нотариални сделки за обработваеми и горски площи, изготвяне на договори за наем, съдействие при размяна на земя, кандидатстване от името на клиента за субсидии по системата за пряко финансиране и други.

Прочети още

Търговия

Нашият опит при продажбата на стоки и услуги включва както правни консултации на клиенти в сектора, които осъществяват дейността си в търговски помещения, така и съвременните форми на онлайн търговия. Екипът на Lawyers Bulgaria са в състояние да предоставят консултация по въпроси свързани с интелектуалната собственост, да изготвят търговски договори с доставчиците, трудови договори, договор за наем на търговско помещение, да  осигурят защита при нелоялна конкуренция и несъстоятелност на доставчик, да ви представляват в съда и други.

Прочети още

Туризъм

В сектора туризъм нашите адвокати предоставят правно обслужване на собственици на хотели, комплекси и ресторанти, търговци обслужващи индустрията, дистрибутори на хранителни продукти и напитки.

Консултациите които предоставяме при инвестиции в сферата на туризма са свързани с становища върху нормативните актове регулиращи туризма, консултации относно дейности подлежащи на лиценз по закона за хазарта и европрограми за развитие на селския туризъм, подготовката на документи и организиране процедура по категоризация на обекти, организиране на процедурата по регистрация на туроператори или турагенти, визови формалности и условия за пребиваване в страната, изготвяне на договори за управление.

Прочети още

Банки и Финанси

В секторът Банки и Финанси екипът ни поставя в ядрото на работата си прагматични решения основани на отличното разбиране на нуждите на нашите клиенти и детайлното познаване на правните разпоредби. Нашите услуги са специализирани в сферата на финансиране на проекти, финансиране на недвижими имоти, дългово преструктуриране. Най-често правните ни консултации в тази сфера са с предмет специфични банкови операции като банкови гаранции и акредитиви, становища върху договори за банкови кредити и обезпечения – ипотеки, особени залози и други, защита на длъжници, срещу принудително изпълнение; тълкуване на банковата нормативна рамка особено в частта за защита на личните данни и процесуално представителство.

Прочети още

Телекомуникации и ИТ

Нашият екип се стреми да предостави правни услуги, които да отговорят на динамиката на сектора и предизвикателствата към него. Изключително бързите темпове на развитие на телекомуникациите и ИТ поражда необходимостта от непрекъснато обучение и самообучение на адвокатите ни. Ние разбираме бизнес аспектите на технологиите и можем да Ви помогнем да постигнете вашите цели чрез консултации относно правния режим на електронните изявления и електронните документи, включване на клаузи за авторско право при трудови и граждански договори, изготвяне на лицензионни договори, софтуерни патенти, осигуряване на защита на търговската марка и домейните, защита на личните данни.

Прочети още

ВЕИ

Lawyer Bulgaria консултира клиенти, които участват в проекти за изграждане на вятърни и соларни паркове още от възникването на сектора в България. За нашите клиенти извършваме задълбочен анализ на правната рамка, настъпилите изменения в нея, възможностите и процедурите за осъществяване на ВЕИ проекти, като обхващаме финансовите, данъчните и технологични аспекти на инвестицията.

Прочети още