Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Услуги

Услуги

Търговско право

Съществена част от нашата практика е в областта на търговското право. Ние представляваме местни и чуждестранни лица, които осъществяват бизнес операции в България. Нашите адвокати не предоставят само правен съвет, а познавайки добре динамиката и изискванията на бизнеса в днешно време, успяват да отговорят на Вашите нужди и да Ви предложат адекватни бизнес решения съобразени със спецификата на дейността, бюджета и целите Ви.

Прочети още

Договорно право

Няма друга област на правото, в която вниманието към детайла е определящо и която се преплита с толкова много други сфери. Намесата на адвокат от нашия екип преди подписването на договор може да Ви спести много време и разходи, тъй като при подписан договор клиентът може да се е обвързал с задължения, които са трудно поправими.

Прочети още

Недвижими имоти и строителство

Lawyers Bulgaria може да Ви съдейства през всички етапи на сделките с недвижим имот, обхващащо покупка чрез предварителен договор и нотариален акт, снабдяване на собственика с всички необходими документи за строителство, проследяване на процеса на проектиране и строителство, правно съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация, отдаване под наем на готовите обекти или последваща продажба.

Прочети още

Банково право

Правоотношенията, които възникват между кредитните институции и клиентите (физически и юридически лица) при банкови сделки често са изпълнени с напрежение и изискват намесата на правен съветник, който да ги подпомогне и да гарантира равнопоставеност на договорните права и задължения.

Прочети още

Застрахователно право

Ключът за успеха в застрахователното право е във умението на адвоката да сглоби пълната картина на случилото се чрез осъществяване на личен контакт с различни хора, проявявайки във висока степен дипломатичност, комуникативни умения и адаптивност. Lawyer Bulgaria ще Ви помогне да се изправите пред застрахователните предизвикателства и усложнения, които настъпват в процеса на развитието на застрахователното правоотношения и тяхното изпълнение.

Прочети още

Данъчно право

Управлението на данъчните аспекти на бизнеса е важно за оптимизиране на финансовите резултати. Нашите адвокати препоръчват да се консултирате с нас преди сключването на сделка, за да може правилно да се структурира данъчния аспект и да се намали данъчния риск.

Прочети още

Административно право

При административното право е еднакво важна вашата бърза реакция и нашата бърза мисъл, защото сроковете в които следва да се обжалват административни постановления  е само 3, 7 или 14 дни.

Прочети още

Наказателно право

Нашият екип може да Ви помогне чрез правен съвет и процесуално представителство при митнически престъпления, престъпления против данъчната и финансовата системи, престъпления против собствеността и пътни инциденти.

Прочети още

Трудово право

Нашите адвокати могат да Ви помогнат с всеки аспект на трудовоправните отношения независимо дали сте служител или работодател. Ние ще Ви консултираме и ще Ви помогнем да разберете приложимите закони, за да сте в състояние да намалите риска от такъв вид правоотношения и да реализирате личните си или бизнес цели.

Прочети още

Интелектуална собственост

Ние добре разбираме ролята на интелектуалната собственост за реализацията на стратегическите бизнес цели. Ние работим в различни сектори на икономиката, но най-често предоставяме услуги на клиенти в сектора на храните и напитките, на технологични и софтуерни компании, както и на онлайн магазини, покривайки пълния обхват от обекти на интелектуалната собственост: патенти, промишлен дизайн търговски марки и авторски права.

Прочети още

Семейно и наследствено право

Възникването на конфликти семейни ситуации може да бъде овладяно с помощта на нашите адвокати. Чрез доброто познаване на разнообразната законова рамка, регулираща тези въпроси, съчетано с нашата дискретност и стриктно пазене на личната информация ние успяваме да разгледаме всички алтернативи и да предложим цялостни решения. В голяма част от случаите нашият екип постига консенсус между страните на основата на прилагане принципите на медиация.

Прочети още

Имиграционно право

Пристигането в чужда страна, по една или друга причина, винаги е свързано с лабиринт от правила, регулации и закони. Нашите адвокати притежават опита и специализацията да образоват нашите клиенти в процедурите и да приложат практики, които да преодолеят рестриктивната правна рамка. Чрез своето ефективно съдействие и високи етични стандарти ние улесняваме престоя и адаптацията на чужденците в България

Прочети още